Članstvo

Ako se želite učlaniti u Maticu hrvatsku, pošaljite ispunjenu pristupnicu na adresu

Matica hrvatska,

Ulica Matice hrvatske 2,

HR-10000 Zagreb.

Nakon što Glavni odbor potvrdi da ste primljeni u Maticu hrvatsku, poslat ćemo vam uplatnice za plaćanje godišnje članarine.

Nakon uplate u toj ćete godini ostvariti pravo na:

  • 50% popusta za sva Matičina izdanja
  • godišnja pretplata na Vijenac

Možete uplatiti i dodatnih 70 kuna za poštanske troškove i slat ćemo vam časopis na kućnu adresu. U suprotnom, svoj primjerak moći ćete podizati u knjižari Matice hrvatske (Matičina 2, Zagreb) ili u svojem ogranku.

Iz Pravila Matice hrvatske

Članak 7.

Svrha je Matice hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak.

Članak 8.

Matica hrvatska u smislu § 7 osobito:

– proučava i njeguje hrvatsku baštinu;

– pomaže i potiče suvremena umjetnička i znanstvena nastojanja;

– skrbi se o razvoju i osobitostima hrvatskoga jezika;

– vlastitim nakladnim programom u svim medijima i oblicima promiče svoje ciljeve;

– osniva ogranke, odjele te trgovačka društva radi promicanja svoje djelatnosti;

– organizira znanstvene i prigodne skupove, predavanja, izložbe, koncerte, tribine;

– pomaže i potiče nastojanja u duhu svoga programa, napose nastojanja svojih članova;

– surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim, prosvjetnim i ostalim udrugama i ustanovama u smislu zajedničkih ciljeva i prema posebnim ugovorima i sporazumima, napose s hrvatskim kulturnim društvima u drugim zemljama te maticama u drugih naroda.

– radi s mladeži u svim segmentima društva

Članak 12.

Članstvo u Matici hrvatskoj dobrovoljno je.

Članom Matice hrvatske može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske ili Hrvat s drugim državljanstvom koji želi ostvarivati njezin program te prihvati uvjete članstva.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Matice hrvatske, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge, te ne mogu biti birane u njezina upravna i nadzorna tijela