www.matica-gorica.hr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Turopoljska poculica

9. MATIČIN KNJIŽEVNI NATJEČAJ ​​ 2017.

za kratku priču

 

Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici raspisuje književni natječaj za proznu formu -kratka priča- pisanu kajkavskim jezikom ili hrvatskim standardnim ​​ jezikom.

Natječaj traje od 1. listopada 2017. do 25. prosinca 2017. godine.

U natječaju mogu sudjelovati sve odrasle osobe s područja Republike ​​ Hrvatske sa svojim dosad neobjavljenim radom.

Kratka priča mora sadržavati najviše četiri kartice ​​ teksta.

 

Rad treba poslati i u pisanom obliku poštom i elektroničkom poštom.

Kratku priču potrebno je umnožiti u tri istovjetna primjerka i na svakom ​​ naznačiti zaporku. Uz rad treba priložiti podatke koji sadrže: ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-adresu i zaporku kojom je označen.

Rukopisi se ne vraćaju autorima.

Natjecatelji moraju dostaviti svoj rad do 25. prosinca 2017. na adrese:

  • Poštom:

Matica hrvatska, Ogranak Velika Gorica,

Antuna Grahovara 10,  ​​​​ 10408 Velika Mlaka

(s naznakom za Matičin književni natječaj),

  • Elektroničkom poštom:

natjecaj.matica.gorica@gmail.com

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će po jedan najbolji rad na kajkavskom odnosno standardnom jeziku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni ​​ na internetskoj stranici Ogranka i Grada Velike Gorice i internetskih portala vg.danas i cityportal.hr.

Najbolji radovi i njihovi autori bit će predstavljeni u srijedu, 28. ožujka 2018. godine u Muzeju Turopolja u 19.00 sati u Velikoj Gorici te objavljeni u časopisu Luč i lokalnim glasilima.

 

U Velikoj Gorici 20. rujna 2017.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Predsjednik Ogranka

Stjepan Rendulić