Matičina čitaonica Mičevec otvorena je 1.3. 2016. godine. Nalazi se u prostoru Mjesnog odbora Mičevec. U prostoriji čitaonice izloženo je oko 500 svezaka knjiga i časopisa. Čitaonica ima i dva prijenosna računala povezanih s internetom. U čitaonici je predviđena mogućnost klasične informiranosti o publikacijama opće i stručne problematike, te učenja lokalnih učenika i studenata,  tako da bi čitaonica bila stalno na korištenju.

Zbog  opće zdravstvene ugroze stanovništva izazvane  pandemijskim virusom  covid-19,  čitaonica je od ožujka 2020.god. privremeno zatvorena za javnu upotrebu.