OBNOVITELJSKA SKUPŠTINA OGRANKA MATICE HRVATSKE VELIKA GORICA – Velika Gorica, 26.svibnja 2008.

matica-logo

 

 

PROGRAM

OGRANKA VELIKA GORICA

 

 

Svrha Matice Hrvatske „kao društva za promicanje hrvatske kulture“ je „promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak“.

 

Uloga Ogranka Velika Gorica je da svrhu Matice hrvatske ostvari na području Velike Gorice i Turopolja s time da promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu te kulturnu i znanstvenu baštinu lokalne sredine, okupljajući kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske te surađujući s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama.

 

Zadaća Ogranka je da:

– organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i

skupove,

– organizira i potiče znanstvene i stručne projekte,

– bavi se i drugim aktivnostima koja bi mogla pridonijeti ispunjenju njegove svrhe i zadaće.

Polazeći od takve uloge i zadaće Ogranka, u aktivnosti Ogranka planiraju se teme koje mogu biti od značaja i interesa za cijelu Hrvatsku i za lokalnu sredinu, a posebna se pozornost usmjerava na teme značajne za lokalnu sredinu.

 

Ovdje se predlažu samo neke od mogućih tema:

 

1. Povijesne teme ( povijest, znamenite osobe, plemstvo ),

2. Odgojno-obrazovne teme,

3. Jezikoslovne teme,

4. Opće kulturne i književne teme,

5. Gospodarstvene i ekološke teme.

 

Samostalna djelatnost Ogranka i u suradnji s drugim velikogoričkim institucijama će se manifestirati u sljedećim oblicima:

 

– izdavanju vlastitog časopisa,

– izdavanju i suizdavanju knjiga i publikacija,

– stručnim predavanjima i raspravama,

– predstavljanjima knjiga i časopisa,

– znanstvenim skupovima s popratnim manifestacijama,

– drugim manifestacijama (tribinama, izložbama, koncertima).

 

 

 

Predsjednik Ogranka

Stjepan Rendulić