SKUPŠTINA  OGRANKA MATICE HRVATSKE U VELIKOJ GORICI  –  Velika Gorica, 25. veljače 2015.

e-pošta:  matica.gorica@gmail.com

—————————————————————————————————————–

Velika Gorica, 20. veljače 2015.

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU OGRANKA

 

za 2012., 2013. i 2014. godinu

i osvrtom na 2015. godinu

 

 

 1. UVODNI SAŽETAK

 

Prethodna skupština Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici održana je 28. svibnja 2012. godine. Ova Skupština je izvještajna, a naredna izborna koja će se održati koncem svibnja ili početkom lipnja 2016. godine.

Ovaj Izvještaj je rađen za tri kalendarske godine radi bolje usporedbe pokazatelja aktivnosti Ogranka.

Aktivnost ogranka ostvaruje se preko više raznolikih programa navedenih i opisanih na sljedećim stranicama ovog Izvještaja.

Posebno se ističu  Matičin četvrtak u Muzeju i Matičin književni natječaj koji traju neprekidno već 5,5 odnosno 5 godina (od 2009. godine). Protekom godina, uz odvijanje postojećih, osnovani su novi programi: 2011. godine otvorena je Čitaonica u Velikoj Mlaki, a 2013. godine započeta je Turopolska večer i Matičini susreti. Matičini susreti se još uvijek nalaze u okviru Četvrtka kao bazičnoga programa dok se ne steknu organizacijski uvjeti za samostalnim terminima održavanja. Prošle godine osnovani su novi programi (Identitet Hrvata u Banatu i Zaštita turopoljskoga dijalekta kao nematerijalno kulturno dobro) koji još nisu profilirani i detaljizirani jer se još čekaju odgovori nadležnih institucija.

Potrebno je ovdje navesti i izdavački program Ogranka koji, uz časopis Ogranka LUČ, tek ove 2015. godine pokazuje značajni napredak. Upravo je predstavljena LUČ broj 2 ( 11.veljače 2015.), a predviđa se do konca godine i treći broj. Petogodišnji Zbornik izabranih radova s Matičinih književnih natječaja je u tisku i bit će predstavljen 11.ožujka 2015. Koncem godine očekuje se izdanje izuzetno vrijednoga djela: drugo i prošireno izdanje Turopoljske čitanke iz pera prof. Ive Pranjkovića. U razmatranju su još neka izdanja, ali su ovdje prikazani samo oni već dogovoreni i koji su u fazi ostvarenja.

U Pregledu osnovnih pokazatelja (tablica na sljedećoj stranici) prikazani su osnovni pokazatelji za sve programe u protekle tri kalendarske godine. U tom vremenu organizirana su i održana od 26 do 29 nastupa/događaja sa stalno rastućim brojem posjetitelja i prosječnim brojem posjetitelja po jednom događaju. Primjerice: broj posjetitelja za 2014. godinu iznosi 984, prosječno 34 posjetitelja po događaju. Ako se još tome doda 165 članova gostiju, ukupan broj prisutnih osoba je iznosio 1 149 s prosječno 40 osoba po događaju. Važno je ovdje još naglasiti da je 2014. poklonjeno gostima i voditeljima 109 svezaka knjiga i časopisa.

Velika je vjerojatnost da konačno proradi (doslovce za koji dan/tjedan) i web stranica Ogranka što bi značajno pripomoglo obavještavanje javnosti o aktivnostima Ogranka.

Iako Ogranak ima značajnu aktivnost ima i veliki nerješivi problem, pogotovo u bližoj budućnosti, a to je prostor. Naime, Ogranak nema prostorija u Velikoj Gorici tako da za poštansko komuniciranje koristi prostor Čitaonice u Velikoj Mlaki.

Za ostvarenje svoje aktivnosti Ogranak može zahvaliti, osim naravno, članovima Ogranka i suradnicima-partnerima u programima, naročito Muzeju Turopolja i Ansamblu Zlatne godine te volonterima koji nisu članovi Matice (Čitaonica u potpunosti zavisi od volontera – nečlanova Matice). Ogranak prima i skromnu, ali stalnu, financijsku pripomoć od Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije.

Poseban Financijski izvještaj  bit će predočen na samoj Skupštini.

 

 

 1. PREGLEDI PROGRAMA

 

 

 

Pregled programa koje organizira Ogranak

Redni

broj

Naziv  programa Početak programa Trajanje programa Broj godišnjih događaja
1. Matičin četvrtak u Muzeju listopad 2009. 5,5 godina 24 – 25
2. “Turopoljska poculica“  Matičin književni natječaj listopad 2009. 5 godina 1
3. Čitaonica Velika Mlaka listopad 2011. 3,5 godine
4. Turopolska večer travanj 2013. 2 godine 4
5. Matičini susreti     1) travanj 2013. 2 godine (2)
6. Identitet Hrvata u Banatu      2) svibanj 2014.
7. Zaštita turopoljskog dijalekta kao nematerijalnog kulturnog dobra     3) rujan 2014.

Napomene:

 • Program se odvija u sklopu Matičina četvrtka
 • Ovaj program se provodi u suradnji s više sudionika.
 • Program je započet prijavom za zaštitu Ministarstvu kulture.

 

 

Pregled izdavačkog programa Ogranka

Redni

broj

Naziv  izdanja Godina izdavanja
1. LUČ,  časopis Ogranka 2012., 2014., 2015.
2. “Turopoljska poculica“   Matičin književni natječaj,

Zbornik izabranih radova 2009. – 2013.

2015.
3. Turopoljska čitanka , dr. Ivo Pranjković   1) 2015.

Napomena:

 • Program „Turopoljska čitanka“ provodi se u suradnji odnosno sunakladi s Pučkim otvorenim učilištem Velika Gorica.

 

 

Pregled osnovnih pokazatelja svih programa u 2012., 2013. i 2014. godini

Redni broj Opis pokazatelja 2012. 2013. 2014.
1. Broj nastupa/događaja 27 26 29
2. Broj gostiju 23 26 29
3. Broj članova gostiju 97 115 165
4. Broj posjetitelja 746 803 984
5. Ukupan broj prisutnih osoba 843 918 1 149
6. Broj poklonjenih knjiga i časopisa gostima 40 87 109
7. Utrošeno peciva (komada) 1 350 1 556 1 665
8. Prosječan broj posjetitelja po jednom događaju 28 31 34
9. Prosječan broj osoba po jednom događaju 31 35 40
10. Prosječan broj članova gostiju 4,2 4,4 5,7
11. Prosječno utrošeno peciva na broj prisutnih osoba 1,6 1,7 1,5

 

 

 

 

 • OPISI PROGRAMA

 

 

 1. MATIČIN ČETVRTAK U MUZEJU

 

Program „Matičin četvrtak u Muzeju“ održava se u suradnji s Muzejom Turopolja u kojoj Ogranak osigurava nastupne predavače i voditelje, a Muzej osigurava prostor za nastupe jednom tjedno. Nastupi su u glavnoj dvorani Muzeja na katu i održavaju se 6 mjeseci godišnje u dvije sezone, Proljeće (od 1. veljače do 31. svibnja) i Jesen (od 1. listopada do 30. studenoga), ukupno 24 ili 25  nastupa u godini dana, i u pravilu, jednom tjedno u istom danu navečer i to svaki četvrtak. Teme nastupa su raznolike i širokog raspona.

Program „Matičin četvrtak u Muzeju“ započeo je u jesen 2009. prvom sezonom i neprekinuto  traje već 5,5 godina do danas s održanih 127 nastupa. Na nastupima je bilo prisutno oko 3.800 posjetitelja. (U godinama 2012., 2013. i 2014. bilo je 69 nastupa i 2 063 posjetitelja s prosječnim brojem od 30 posjetitelja po jednom nastupu. U tim godinama gostima je poklonjeno 205 svezaka knjiga i časopisa.) Za glazbeni ugođaj brine se u pravilu Ansambl «Zlatne godine», a povremeno nastupajući gosti i druge glazbene grupe. Svaki put je ponuđeno skromno osvježenje (svježe pecivo, sok, voda). Nekoliko puta je osvježenje bilo bogatije zahvaljujući donaciji gostiju.

O održanim predavanjima i predstavljanjima izvješćuju lokalni mediji i list Vijenac Matice hrvatske. Najljepši komentar o Četvrtku objavljen je u Vijencu broj 474 od 3. svibnja 2012. godine. Citat: «Podsjećamo, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici svaki četvrtak u Muzeju Turopolja priređuje zanimljiva predavanja, tribine, smotre i radionice, kojima promiče bogatu kulturu i povijest toga kraja i čitave Hrvatske. Pritom gostuju najveći stručnjaci i umjetnici, koji kulturni život Velike Gorice snagom svoga talenta podižu na visoku razinu»

Za 2015. se planiraju održati dvije sezone, Proljeće i Jesen 2015. u 24 nastupa (predstavljanja/predavanja) na kojima se očekuje posjet od 700 posjetitelja i oko 30-tak gostiju.

Bit će predstavljene osobe i pojedine velikogoričke i hrvatske institucije iz područja kulture, a  predavači raznih struka održat će  predavanja iz raznolikih područja (povijesti, jezika, jezične i kulturne baštine, zaštite kulturne baštine, etnologije, ekologije).

Dogovorena je suradnja s više instituta: Hrvatskim institutom za povijest, Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Staroslavenskim institutom, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Institutom za istraživanje i razvoj održivih eko sustava (IRES) i Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove te će njihovi predavači održati predavanja s temama iz njihove djelatnosti.

 

 

 1. „Turopoljska poculica“ MATIČIN KNJIŽEVNI NATJEČAJ

 

Već pet godina (počevši od listopada 2009.) krajem kalendarske godine Ogranak raspisuje Matičin književni natječaj za kratku priču. Natječaj nosi ime „Turopoljska poculica“.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve odrasle osobe s područja Republike Hrvatske koje moraju dostaviti rukopis jedne  kratke priče pisan kajkavskim jezikom ili hrvatskim standardnim  jezikom veličine najviše 4 kartice, a  koji još nije bio nigdje objavljen.

Prosudbeno povjerenstvo odabire najbolji rad na kajkavskom jeziku i najbolji rad na hrvatskom standardnom jeziku te radove užeg izbora (po dva rada na kajkavskom odnosno standardnom hrvatskom jeziku). Rezultati natječaja se objavljuju putem RVG-a, City radija i internetskih portala gorica i vg.danas.

Upravo je u tijeku 6. Natječaj. Proglašenje najboljih radova i predstavljanje njihovih autora bit će u ožujku 2015. godine u Muzeju Turopolja.

 

Pregled općih postavki Natječaja

ime –

književni oblik –

jezik –

objava (raspis) –

završetak natječaja –

izbor radova – najbolji rad –

izbor radova – uži izbor –

datum proglašenja rezultata –

mjesto proglašenja rezultata –

nagrada za najbolji rad –

nagrada za rad u užem izboru –

– Turopoljska poculica

– kratka priča

– kajkavski i standard

– kraj rujna tekuće godine

– Božić, 25.12. tekuće godine

– 1 na kajkavskome jeziku i 1 na standardu

– 2 na kajkavskome jeziku i 2 na standardu

– zadnja srijeda u ožujku iduće godine u 19.00 sati

– Muzej Turopolja, Velika Gorica

– tiskanje, velika, unikatna keramička poculica, knjiga

– mala keramička poculica, knjiga

 1. ČITAONICA VELIKA MLAKA

 

Matičina čitaonica počela je djelovati svojim radnim otvorenjem 10. listopada 2011. i radi već tri i pol godine. U cjelokupnom prostoru čitaonice izloženo je oko 2.000 svezaka knjiga i časopisa. Oko 1.500 knjiga dobiveno je od više institucija, a oko 500 je za sada posuđeno. Čitaonica prima dvoje dnevne novine i šest časopisa (opće kulturne i stručne tematike).

Susretljivošću Poljoprivredne zadruge Napredak i odricanjem zarade od najma te razumijevanjem za kulturne potrebe građana, Ogranak je dobio prostor na korištenje u Zadružnom domu u Velikoj Mlaki. Zapravo, Ogranak je zakupio prostor za jednu (1) kunu mjesečno plus plaćanje odgovarajućih režijskih troškova. Prostor se sastoji od dvije prostorije: ulaznog prolaznog prostora i izložbenog ostakljenog prostora u kojem je čitaonica u kojoj je moguće pripremiti tematske izložbe manjeg obujma i predavanja i predstavljanja sa do 10-tak posjetitelja. Moguće  je i korištenje dvorane na katu Doma za veći broj posjetitelja (oko 40 tak osoba).

U čitaonici je angažirano petero volontera radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

Čitaonica je dio projekta «Matičina kulturna centra» koji još ne djeluje u potpunosti, a počet će djelovati kada se osiguraju odgovarajući potrebni uvjeti (kadrovski, materijalni, organizacijski).

 

 

 1. TUROPOLSKA VEČER

 

„Turopolska večer“ održava se 4 puta godišnje u Muzeju Turopolja zadnje srijede u mjesecima  IV. i V. te  X. i XI.  tekuće godine. Vođenje i sudjelovanje održava se na turopoljskom govoru.

Cilj “Turopolske večeri“ je očuvanje turopoljske kulturne baštine prisjećanjem na turopoljske običaje (oživljavanjem sjećanja na blagdanske i sezonske običaje) i očuvanje turopoljskoga govora. Kao glazbena potpora nastupaju, prema mogućnostima, lokalne amaterske grupe s kratkim skečevima i/ili pjesmama na turopoljskom govoru.

Program je započet u travnju 2013. godine i do sada je održano 8 Turopolskih večeri s prosječno 42 posjetitelja po nastupu, a u 2015. su predviđene 4 Turopolske večeri.

 

 

 1. MATIČINI SUSRETI

„Matičini susreti“ održavaju se 2 puta godišnje u Muzeju Turopolja (u proljeće i jesen tekuće godine). Program se za sada događa u sklopu Matičina četvrtka.

Cilj “ Matičinih susreta“ je kulturna suradnja  Ogranaka MH iz cijele Hrvatske te upoznavanje područja iz kojeg dolazi gostujući ogranak. Program se odvija dolaskom predstavnika pojedinog ogranka u Veliku Goricu s nekolicinom kulturnih djelatnika područja iz kojeg dolazi gostujući ogranak i prigodnim glazbenim nastupom.

Početak programa bio je u travnju 2013. gostovanjem ogranaka MH iz Gorskog kotara – Ogranka Delnice i Ogranka Čabra, a nastavljeno je s gostovanjem Ogranka iz Kutine s Podogrankom iz Popovače. U travnju 2015. dogovoren je posjet Ogranka iz Jastrebarskog, a u listopadu Ogranka Pokupsko.

 

 

 1. IDENTITET HRVATA U BANATU

– Istraživanje o Hrvatima iz Pokuplja i Turopolja u Keči i okolici

 

Ovaj program se ostvaruje u suradnji dva ogranka MH: Ogranka MH Velika Gorica i Ogranka MH Pokupsko. Uz njih bile bi uključene  sljedeće  institucije: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica. Istraživanje bi dalo odgovore o identitetu Hrvata doseljenih iz Pokuplja i Turopolja početkom 19. stoljeća u Banat.

Pripreme za istraživanje započete su u svibnju 2014. a istraživači iz Instituta za migracije i narodnosti obavili bi, tijekom 2015 godine, a po potrebi i 2016. godine, istraživanje u srpskom i rumunjskom dijelu Banata u selima Klarija, Neuzina, Boka i Keča s pripadnicima hrvatske nacionalne manjine. Osim toga, istraživači bi poduzeli dodatno istraživanje u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu gdje bi istražili dokumente vezane za preseljenje Pokupaca i Turopoljaca u današnju Rumunjsku i vojvođanski Banat.

Istraživanje se provodi uz pomoć hrvatskih institucija u Rumunjskoj i Srbiji i bilo bi sociološkog, etnološkog, povjesničarskog i antropološkog karaktera. Rezultati istraživanja bit će objavljen u posebnoj publikaciji.

Istraživanje se provodi na poticaj gradonačelnika Grada Velike Gorice i načelnika Općine Pokupsko.

 

 

 1. ZAŠTITA TUROPOLJSKOG DIJALEKTA KAO NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA

 

Ogranak MH Velika Gorica pokrenuo je u rujnu 2014. godine postupak zaštite turopoljskog dijalekta kao nematerijalnog kulturnog dobra kod Ministarstva kulture RH. U suradnji sa znanstvenicima Instituta za jezik i jezikoslovlje pripremljen je zahtjev s odgovarajućim obrazloženjem i prilozima.

Nakon dobivenog pozitivnog odgovora utvrdit će se detaljniji program zaštite, u kojem će kao osnovno biti proučavanje turopoljskog dijalekta, izrada rječnika i objavljivanje. Uz novo proučavanje potrebno je ponovno tiskati djela odnosno izvode iz djela pojedinih autora koji su se u prošlosti bavili i proučavali turopoljski dijalekt ili samo dio turopoljskog dijalekta. Primjerice: Vojko Miklaušić, Stjepan Ivšić, Zvonimir Junković, Antun Šojat, Vesna Zečević, Mijo Lončarić.

 

Iz Prijavnog obrasca:

      „Čuvanje i promicanje narodnih govora, posebno rječničkoga  blaga, kao jednoga od  temeljnih elemenata nacionalnoga identiteta, kulturna je zadaća svake nacionalne zajednice. U posljednjih 20-ak godina sve je više hrvatskih govora koji imaju svoj rječnik. Na žalost,  turopoljski dijalekt, jedan od osnovnih kajkavskih dijalekata, do danas nema zabilježen narodni leksik u potrebnom opsegu niti za koji dio svojega područja.“ 

       „Narodni govori rapidno se, ne samo mijenjaju nego i gube, odnosno gube se pojedini elementi jezičnoga sustava. Za pola stoljeća promjene su veće nego prije za više stoljeća. Tako je i u Turopolju, u kojem su promjene brže i jače  zbog blizine glavnoga grada.“

       „Turopoljski  dijalekt  veoma je specifičan dio kajkavskoga narječja i hrvatskoga jezika.“

       „Turopoljski  dijalekt u okviru  Ivšićeve III., mlađe, «revolucionarne» kajkavske grupe, karakterizira u prvom redu vrlo važna i specifična pojava  u okviru kajkavskoga narječja (kajkavske skupine dijalekata) u razvoju ne samo kajkavske i hrvatske nego i općeslavenske akcentuacije. Ta je prozodijska pojava  povlačenje metatonijskoga, novoga praslavenskoga  cirkumfleksa (dugosilaznoga akcenta) prema početku riječi   (tip na jȅziku < na jezȋku, ali ostaje jez’ika, gdje se nije razvio metatonijski cirkumfleks). Može se pretpostaviti da je to vrlo stara promjena, iz vremena formiranja osnovne kajkavske akcentuacije, odnosno formiranja glavnih hrvatskih dijalektnih jedinica, dakle iz vremena otpadanja tzv. poluglasa u slabom položaju, prije 12. st.“

       „Ustrojstvom koje čine te  karakteristike turopoljski se dijalekt  izdvaja među drugim kajkavskim govorima te ga je potrebno proučavanjem zaštititi.“

 

 

 

OPIS IZDAVAČKIH PROGRAMA

 

 

 1. LUČ – časopis Ogranka Matice hrvatske Velika Gorica

 

            Prvi broj časopisa izdan je u lipnju 2012. godine. Drugi broj je trebao izaći u studenome 2013. godine, ali nije zbog stručno uredničkih razloga. Tiskan je u prosincu 2014. u nakladi od 600 primjeraka, a promoviran početkom veljače 2015. godine. Treći broj se priprema i očekuje se izlazak u studenome 2015. godine.

Velika Gorica praktično nema časopisa, što je velika kulturna bijela mrlja pa se tu Matica hrvatska javlja kao pokretač, što i jest njena zadaća. Časopis može postati mjesto okupljanja velikogoričkog kulturnog kruga, koji toliko nedostaje u Velikoj Gorici. U časopisu bi se kritički zabilježila kulturna zbivanja, inicirale ideje i projekti. Prilozi objavljeni u časopisu mogu biti poticaj daljnjim istraživanjima određenih tema, pa i začetak ozbiljnih radova i knjiga. Uz literarno stvaralaštvo u časopisu će biti zastupljena i druga umjetnička područja, društvene i znanstvene teme – naročito povijest, baština, ali i prirodne znanosti.

U dosadašnja dva broja Luč daje do znanja da se radi od posebnom časopisu koji je okupio znanstvene i kulturne djelatnike našeg grada.

U drugom broju Luči čitateljima se nude brojne teme, od teksta o tristotoj obljetnici smrti Pavla Ritera Vitezovića, tekstovima o grbovnici obitelji Puceković, Berković i Živković, izumrlim plemićima Črnkovečkima od Črnkovca i o Struni – projektu koji je uključio nazivlje različitih struka radi normiranja i usklađivanja nazivlja na hrvatskom jeziku. Novi broj ponudio je i tekstove o jeziku, iz književnosti, recital “Sjećanje na žrtvu Vukovara 1991. godine” i još puno toga. Noseći tekstovi su vezani uz Turopolje, a posebno je profilirana rubrika o književnosti koja je obuhvatila i teoriju, ali i književne tekstove.

 

 

 

 1. ZBORNIK IZABRANIH RADOVA

„Turopoljska poculica“ Matičin književni natječaj  2009. – 2013.

 

Već 5 godina za redom krajem svake kalendarske godine Ogranak organizira Matičin književni natječaj za kratku priču. Natječaj nosi ime „Turopoljska poculica“. Pravo sudjelovanja imaju sve odrasle osobe s područja Republike Hrvatske koje moraju dostaviti rukopis jedne  kratke priče pisan kajkavskim jezikom ili hrvatskim standardnim  jezikom veličine najviše 4 kartice, a  koji još nije bio nigdje objavljen.

Ovaj Zbornik pripremljen je s ciljem da se sudionicima Natječaja ostvari osnovna želja – objava njihova rada.  Prema odredbama Natječaja objavljuju se samo dva rada, najbolji rad na kajkavskome i najbolji rad na hrvatskome standardnom jeziku. Uz najbolje radove nagrađuju se i radovi u užem izboru, ali se ne objavljuju. Ovim se Zbornikom ublažava i „nepravda“ prema kvalitetnim radovima koji u prosudbenom odabiranju nisu odabrani niti kao najbolji, niti kao uži izbor.

Kako nije moguće objaviti sve prispjele radove, sačinjen je izbor radova od svih pet  dosadašnjih Natječaja, od 2009. do 2013. godine. Uvršteni su svi radovi po izboru Prosudbenoga povjerenstva (najbolji radovi, radovi u užem izboru) i radovi po izboru urednika. Kod svakoga rada naznačen je broj i godište Natječaja, a kod nagrađenih radova naznačen je i njihov nagradni status – najbolji rad odnosno rad u užem izboru.  Uvrštena su 63 rada od 45 autora.

Opseg Zbornika je oko 220 stranica mekanog uveza i naklada od 700 primjeraka.

Predviđeni datum objavljivanja je ožujak 2015.godine s datumom promocije 11.ožujka 2015.g.                                     

 

 

 

 1. TUROPOLJSKA ČITANKA (drugo prošireno izdanje)

 

Dr. Ivo Pranjković: TUROPOLJSKA  ČITANKA

„Turopoljska čitanka“ objavljena je godine 1994. u nakladi obnovljenog Ogranka MH Velika Gorica i doživjela je nepodijeljeno priznanje svoje vrijednosti i velik interes širokog kruga čitatelja, a rasprodana je u relativno kratkom roku. Ovakav uspjeh ne iznenađuje: na 420 stranica većeg formata autor prof. dr. Ivo Pranjković daje zanimljivu, pedantnu i stručnu povijest književnosti na području Turopolja od prvih početaka do najnovijih dana. Knjiga profesora Pranjkovića bila je veliko iznenađenje, pokazavši bogatstvo književnog stvaralaštva u velikogoričkom kraju.

Potreba za novim i proširenim izdanjem „Turopoljske čitanke“ više je nego opravdana. Autor planira određene dijelove doraditi, aktualizirati s novim otkrićima, a posebno aktualizirati prikaz suvremenog književnog stvaralaštva.

Knjiga se planira objaviti u suradnji odnosno sunakladi s Pučkim otvorenim učilištem Velika Gorica. Opseg knjige bit će oko 500 stranica formata 24 x 17, tvrdi uvez i bit će tiskana u nakladi od 1.000 primjeraka.

Predviđeni datum objavljivanja knjige je 1. listopada 2015.

 

 

 

 

 

 1. PREGLED AKTIVNOSTI U 2012., 2013. I 2014. I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2015.

 

 

U sljedećim tabelama prikazani su pregledi ostvarenih godišnjih planova aktivnosti u 2012., 2013., 2014. te plan aktivnosti za 2015. godinu.

U planu aktivnosti za 2015. godinu prikazani su samo dogovoreni nastupi/događaji, a oni mogući bit će dodani kada dođu u fazu ostvarenja.  Primjerice:  promocije Turopoljske čitanke i Luči broj 3.

U 2015. godini planira se ostvariti dosadašnja aktivnost održavanja programa s posebnim naglaskom na izdavaštvo.

 

 

 

 

 

Pregled Godišnjeg plana aktivnosti u 2012. g.

 

Dan Datum Naziv programa Tema Gost

 

VELJAČA 2012.

četvrtak 2. 2. 55. Matičin četvrtak 3.Matičin knjiž. natječaj 2011., proglašenje rezultata
četvrtak 9. 2. 56. Matičin četvrtak Aktivnost Ansambla Ansambl „Zlatne godine“
četvrtak 16. 2. 57. Matičin četvrtak Hrvatski pjesnici Darija Žilić, hrvat. pjesnikinja
četvrtak 23. 2. 58. Matičin četvrtak Borbe za Vukovar 1991. i Bosansku Posavinu 1992. Hrvatski institut za povijest

 

OŽUJAK 2012.

četvrtak 1. 3 59. Matičin četvrtak Nacionalne manjine,

«Nijemci, Austrijanci i Hrvati I»

Goran Beus Richembergh
četvrtak 8. 3. 60. Matičin četvrtak Sigurnost građana Policijska postaja Vel. Gorica
četvrtak 15. 3. 61. Matičin četvrtak Hrvatska jezična, književna i kulturna baština Staroslavenski institut
četvrtak 22. 3. 62. Matičin četvrtak Hrvatski jezik, Jezično savjetništvo Inst.za hrv.jezik i jezikoslovlje
četvrtak 29. 3 63. Matičin četvrtak IRES – Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava Zoran Pišl,

predsjednik Upravnog vijeća

 

TRAVANJ 2012.

5. 4.  – (Veliki Četvrtak)  
četvrtak 12 4. 64. Matičin četvrtak Kajkavsko pjesništvo Željka Cvetković,kaj. pjesnik.
četvrtak 19. 4. 65. Matičin četvrtak Turopoljski pjesnici Stjepan Vitez,

turopoljski pučki pjesnik

četvrtak 26. 4. 66. Matičin četvrtak Turopoljsko plemstvo u događajima 1848./49. Hrvatski institut za povijest 

 

SVIBANJ 2012.

četvrtak 3. 5. 67. Matičin četvrtak Aktivnost u 2011. Hrv. pjev. društvo „Kučani“
četvrtak 10. 5. 68. Matičin četvrtak Staroslavenski institut, Zagreb Marica Čunčić, ravnateljica
četvrtak 17. 5. 69. Matičin četvrtak Rekonstrukcija zgrade Katastra i Centra za socijalnu skrb Ivica Leder, arhit. i projektant
četvrtak 24. 5 70. Matičin četvrtak Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
ponedj. 28. 5. Skupština Ogranka Skupština Ogranka
četvrtak 31. 5. 71. Matičin četvrtak Završni Četvrtak sezone Zajedničko druženje

 

LIPANJ 2012.

četvrt. 28. 6. Luč broj 1,   predstavljanje Luč broj 1,   predstavljanje

 

LISTOPAD 2012.

četvrtak 4. 10. 72. Matičin četvrtak Tvrđava Brod i kapela sv. Ane Ivica Leder, arhit. i projektant
četvrtak 11. 10. 73. Matičin četvrtak Aktivnost u 2011. KUD Velika Mlaka
četvrtak 18. 10. 74. Matičin četvrtak Hrvatski velikani Đurđa Parać,

In memoriam, Vesna Parun

četvrtak 25. 10. 75. Matičin četvrtak Omladinski i studentski tisak u komunističkoj Jugoslaviji Hrvatski institut za povijest

 

STUDENI 2012.

1. 11. (Svi Sveti)
četvrtak 8. 11. 76. Matičin četvrtak Rodbinsko nazivlje u hrvat. jeziku Inst.za hrv.jezik i jezikoslovlje
četvrtak 15. 11. 77. Matičin četvrtak Vukovar 1991., poet.glazb.recital Ansambl „Zlatne godine“
četvrtak 22. 11. 78. Matičin četvrtak Institut za etnologiju i folkloristiku Tvrtko Zebec, ravnatelj
četvrtak 29. 11. 79. Matičin četvrtak Turopolski Četrtek i Zav. četvrtak

Pregled Godišnjeg plana aktivnosti u 2013. g.

 

Dan Datum Naziv programa Tema Gost

 

VELJAČA 2013.

četvrtak 7. 2. 80. Matičin četvrtak Legalizacija objekata Ivica Leder, arh. i projektant
četvrtak 14. 2. 81. Matičin četvrtak Aktivnost Ansambla Ansambl „Zlatne godine“
četvrtak 21. 2. 82. Matičin četvrtak Prirodno bogatstvo Turopolja, Turopoljski lug Aleksandar Božić,

novinar i nakladnik

četvrtak 28. 2. 83. Matičin četvrtak Posjedi Opatije Topusko u Turopo. Hrvatski institut za povijest

 

OŽUJAK 2013.

četvrtak 7. 3 84. Matičin četvrtak 4.Matičin knjiž. natječaj 2012., proglašenje rezultata
četvrtak 14. 3. 85. Matičin četvrtak Etnološki i kulturnoantropološki pristup kulturi obitelj. proizvodnje i uživanja alkohola Inst. za etnolog. i folkloristiku
četvrtak 21. 3. 86. Matičin četvrtak Sjećanja branitelja na Domov. rat Udruga branitelja HOS-a
28. 3.  – (Veliki Četvrtak)  

 

TRAVANJ 2013.

četvrtak 4. 4. 87. Matičin četvrtak Biseri hrvat. srednjovjekovne knjiž. Staroslavenski institut
četvrtak 11. 4. 88. Matičin četvrtak Revitalizacija izvorišta rijeke Odre IRES institut
četvrtak 18. 4. 89. Matičin četvrtak Matičini susreti Ogran. Delnice i Ogran. Čabar
srijeda 24. 4. 1. Turopolska večer Turopoljsko Jurjevo, običaji Kazališ. skupina Feniks
četvrtak 25. 4. 90. Matičin četvrtak Bleiburg i Križni put Hrvatski institut za povijest 

 

SVIBANJ 2013.

četvrtak 2. 5. 91. Matičin četvrtak Hrvati u Slovačkoj, prošlost, sadašnjost, budućnost Inst. za etnolog. i folklor.
četvrtak 9. 5. 92. Matičin četvrtak Aktivnost u 2012. Hrv. pjev. društvo „Kučani“
četvrtak 16. 5. 93. Matičin četvrtak Hrvatski pravopis, novi prijedlog Inst.za hrv.jezik i jezikosl..
četvrtak 23. 5 94. Matičin četvrtak VG institucije, Udruga Grozd Udruga vinogr. i vinara Grozd
srijeda 29. 5. 2. Turopolska večer Putovanje u turopolsku starinu

(obilazak Muzeja Turopolja)

Josipa Matijašić, etnolog
30. 5. (Tijelovo)

 

LISTOPAD 2013.

četvrtak 3. 10. 95. Matičin četvrtak Okoliš crkve Sv. Petra i Pavla Ivica Leder, arh. i projektant
četvrtak 10. 10. 96. Matičin četvrtak Dječje igraonice i radionice Ljubica Muršić, odgajat.savjet.
četvrtak 17. 10. 97. Matičin četvrtak Hrvatski jezik u javnoj uporabi Inst. za hrv.jezik i jezikosl.
četvrtak 24. 10. Matičini susreti,  (odgođeno) Ogranak MH Pokupsko
srijeda 30.10. 3. Turopolska večer Putovanje u turopolsku starinu,

turopolska svakodnevnica,

Stjepan (Kazo) Šipušić
31.10. (Večer prije Svih Svetih)

 

STUDENI 2013.

četvrtak 7. 11. 98. Matičin četvrtak Obnovljeni život, časopis Filozofsko-teološki institut

Družbe Isusove

četvrtak 14. 11. 99. Matičin četvrtak Vukovar 1991., poet.glazb.recital Ansambl „Zlatne godine“
četvrtak 21. 11. 100. Matičin četvrtak Grbovnica turopoljskih obitelji
Puceković, Berković i Živković
Staroslavenski institut
utorak 26. 11. 4. Turopolska večer Osnove heraldike, njena povijest i primjena u današnje vrijeme Josip Popovčić,

kustos Muzeja Turopolja

četvrtak 28. 11. 101. Matičin četvrtak Obilježavanje 100-tog Četvrtka i prigodna izložba u Muzeju

 

Pregled Godišnjeg plana aktivnosti u 2014. g.

 

Dan Datum Naziv programa Tema Gost

 

VELJAČA 2014.

četvrtak 6. 2. 102. Matičin četvrtak Obnova vatrogasnih-društvenih domova na području Turopolja Ivica Leder, arh. i projektant
četvrtak 13. 2. 103. Matičin četvrtak Aktivnost Ansambla Ansambl „Zlatne godine“
četvrtak 20. 2. 104. Matičin četvrtak Srpska pravoslav. crkva u Dom. ratu Hrvatski instit. za povijest
četvrtak 27. 2. 105. Matičin četvrtak VG institucije,      «memy» Memetali Zenuni

 

OŽUJAK 2014.

četvrtak 6. 3 106. Matičin četvrtak Turopoljsko Jurjevo Inst. za etnolog. i folklor.
četvrtak 13. 3. 107. Matičin četvrtak Matičini susreti   Ogranak MH Kutina i

Podogranak Popovača

četvrtak 20. 3. 108. Matičin četvrtak Starija povijest sela Kuča Staroslavenski institut
srijeda 26. 3. 5. Matičin književni natječaj Proglašenje rezultata Natječaja
četvrtak 27. 3. 109. Matičin četvrtak Aktivnost Udruge Etno udruga Kurilovec

 

TRAVANJ 2014.

četvrtak 3. 4. 110. Matičin četvrtak Invazivne biljne i životinjske vrste IRES institut
četvrtak 10. 4. 111. Matičin četvrtak Sjećanja branitelja na Domovin.rat Udruga pripadnika 153. brigade HV-a Vel. Gorica,     
17. 4.  – (Veliki Četvrtak)  –
četvrtak 24. 4. 112. Matičin četvrtak I. svjetski rat, dobrotvorni rad u ratu Hrvatski institut za povijest 
srijeda 30. 4. 5. Turopolska večer Turopolske zgode i nezgode Dječji vrtić „Žirek“

 

SVIBANJ 2014.

1. 5. (Praznik rada)
četvrtak 8. 5. 113. Matičin četvrtak 30. godina Likovnog natječaja za učenike osnovnih škola Marija Ivanović,

Mirjana Tomašković Dančević

četvrtak 15. 5. 114. Matičin četvrtak Zlatna grana – Mitsko bajkoviti motivi u hrvat. usmenom pjesništvu Inst. za etnolog. i folklor.
četvrtak 22. 5 115. Matičin četvrtak Istraživanje novoštokavskih govora Inst.za hrv.jezik i jezikosl..
srijeda 28. 5. 6. Turopolska večer Hrvatska glagoljaška bašćina Darko Žubrinić
četvrtak 29. 5. 116. Matičin četvrtak Aktivnost Društva Hrv. pjev. društvo „Kučani“

 

LISTOPAD 2014.

četvrtak 2. 10. 117. Matičin četvrtak Trg pravde i

Spomen dom 153. brigade HV

Ivica Leder, arh. i projektant
četvrtak 9. 10. 118. Matičin četvrtak Aktivnost KUD-a KUD Velika Mlaka
četvrtak 16. 10. 119. Matičin četvrtak Hrv. jezik, Projekt STRUNA Inst. za hrv.jezik i jezikosl.
četvrtak 23. 10. 120. Matičin četvrtak O povijesti župe u Ščitarjevu  Ivan Nađ
srijeda 29. 10. 7. Turopolska večer Jesen v kurilovečke hiže Etno udruga Kurilovec,
četvrtak 30.10. 121. Matičin četvrtak Mlade snage/nade Zlatnih godina Ansambl Zlatne godine

 

STUDENI 2014.

četvrtak 6. 11. 122. Matičin četvrtak Radionica,

Pravo na drugu šansu

Klub liječenih alkoholičara

Dr. Branko Lang

četvrtak 13. 11. 123. Matičin četvrtak Franjevci trećoredci glagoljaši,

Stvaratelji, čuvari i nastavljači hrvatske glagoljaške tradicije

Staroslavenski institut
četvrtak 20. 11. 124. Matičin četvrtak Vukovar 1991., poet.glazb.recital Ansambl „Zlatne godine“
srijeda 26. 11. 8. Turopolska večer Čuvari turopoljskih običaja Obitelj Dianežević
četvrtak 27. 11. 125. Matičin četvrtak Isusovačko visoko školstvo Filozofsko-teološki institut i Filozof. fakultet Družbe Isusove

Pregled Godišnjeg plana aktivnosti za 2015. g.

 

Dan Datum Naziv programa Tema Gost

 

VELJAČA 2015.

četvrtak 5. 2. 126. Matičin četvrtak Rekonstrukcija BUS terminala Ivica Leder, arh. i projektant
srijeda 11. 2. LUČ, časopis broj 2 (2014.) Promocija Časopisa
četvrtak 12. 2. 127. Matičin četvrtak V.G. branitelji u Domov. ratu Udruga veterana Vel. Gorice
četvrtak 19. 2. 128. Matičin četvrtak VG institucija Pučko kazalište Buševec
srijeda 25. 2. Skupština Ogranka Izvještajna Skupština Ogranka
četvrtak 26. 2. 129. Matičin četvrtak Tradicijska glazba u nastavi Institut za etnolog. i folklorist.

 

OŽUJAK 2015.

četvrtak 5. 3 130. Matičin četvrtak Aktivnost Udruge Etno udruga Kurilovec
srijeda 11. 3.   MKN Zbornik izabr. radova Promocija Zbornika
četvrtak 12. 3. 131. Matičin četvrtak Hrvatski jezik   Institut za hrv. jezik i jezikosl.
četvrtak 19. 3. 132. Matičin četvrtak Biskup Franjo Šeper Hrvatski institut za povijest
srijeda 25. 3. 6. Matičin književni natječaj Proglašenje rezultata
četvrtak 26. 3. 133. Matičin četvrtak Aktivnost Ansambla Ansambl „Zlatne godine“

 

TRAVANJ 2015.

2. 4. (Veliki Četvrtak)
četvrtak 9. 4. 134. Matičin četvrtak Kulturni posjeti Grad Pakrac
četvrtak 16. 4. 135. Matičin četvrtak Zaštita okoliša IRES Institut
četvrtak 23. 4. 136. Matičin četvrtak Nematerijal. baština Turopolja Institut za etnolog. i folklorist.
srijeda 29. 4. 9. Turopolska večer Turopolska večer Đurđa Parać
četvrtak 30. 4. 137. Matičin četvrtak Matičini susreti Ogranak MH Jastrebarsko

 

SVIBANJ 2015.

četvrtak 7. 5. 138. Matičin četvrtak Hrv. jezična, knjiž. i kult. bašt. Staroslavenski institut
četvrtak 14. 5. 139. Matičin četvrtak GOST GOST
četvrtak 21. 5 140. Matičin četvrtak   Drž. represiv. režim 1918-1941 Hrvatski institut za povijest
srijeda 27. 5. 10. Turopolska večer Turopolska večer Mijo Lončarić
četvrtak 28. 5. 141. Matičin četvrtak Aktivnost Društva Hrv. pjev. društvo „Kučani“

 

LISTOPAD 2015.

četvrtak 1. 10. 142. Matičin četvrtak Obnova kult. i prirod. baštine Ivica Leder, arh. i projektant
8. 10. (Dan neovisnosti)
četvrtak 15. 10. 143. Matičin četvrtak Aktivnost KUD-a KUD Velika Mlaka
četvrtak 22. 10. 144. Matičin četvrtak Matičini susreti Ogranak MH Pokupsko
srijeda 28. 10. 11. Turopolska večer Turopolska večer
četvrtak 29. 10. 145. Matičin četvrtak VG institucije Suncokret, Udruga osoba s inv

 

STUDENI 2015.

četvrtak 5. 11. 146. Matičin četvrtak Hrv. jezična, knjiž. i kult. bašt. Staroslavenski institut
četvrtak 12. 11. 147. Matičin četvrtak Gvozdansko 1578. Ivan Nađ
četvrtak 19. 11. 148. Matičin četvrtak Vukovar 1991., poet.glazb.recital Ansambl „Zlatne godine“
srijeda 25. 11. 12. Turopolska večer Turopolska večer
četvrtak 26. 11. 149. Matičin četvrtak Hrvatski jezik Institut za hrv. jezik i jezikosl.

 

 

Predsjednik Ogranka

Stjepan Rendulić

 

SKUPŠTINA OGRANKA  MATICE HRVATSKE U VELIKOJ GORICI  –  Velika Gorica, 25. veljače 2015.