e-pošta:  matica.gorica@gmail.com

—————————————————————————————————————-

 

Velika Gorica, 7. ožujka 2016.

 

 

 

 

Članovima Ogranka

 

 

 

Poštovani članovi Ogranka,

 

Koncem svibnja 2016. godine istječe mandat izabranim dužnosnicima i članovima upravnih tijela Ogranka. Prethodna Izborna skupština održana je 28. svibnja 2012. godine.

 

Sukladno tome predviđa se održavanje Izborne skupštine Ogranka 31. svibnja ove godine na kojoj treba izabrati dužnosnike (predsjednika, potpredsjednika i tajnika) te članove Predsjedništva i Nadzornog odbora.

 

Prema Pravilima Ogranka obveza je Predsjedništva Ogranka da s pozivom na  Skupštinu pošalje članovima i popis kandidata za dužnosti i članstvo u upravnim tijelima Ogranka.

 

Također je Pravilima Ogranka određeno da «Svaki član Ogranka ima pravo predlagati kandidate za dužnosnike i članove upravnih tijela Ogranka» pa Vas molim da ukoliko imate svoj prijedlog kandidata za dužnosnike Ogranka  (predsjednika, potpredsjednika i tajnika) te za članove Predsjedništva i članove Nadzornog odbora, molim da ih pošaljete Predsjedništvu do 1. svibnja 2016. na mail Ogranka ili poštom na poštansku adresu Ogranka: Antuna Grahovara 10, 10408 Velika Mlaka.

 

Ujedno se mole zainteresirani  kandidati za dužnosnike da se jave predsjedniku Ogranka za dobivanje detaljnijih informacija o poslovanju i funkcioniranju Ogranka.

 

Zahvaljujem se uz poštovanje,

 

Predsjednik Ogranka

Stjepan Rendulić